pic
pic
منظور از سنگ حرام در حديث رسول خدا(ص)
در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۰۶

منظور از سنگ حرام چيست که پيامبر(ص) فرموده‌‌اند: در خانه‌‌هايتان از سنگ حرام استفاده نکنيد. آيا اين حديث درست است؟

ادامه مطلب

۱,۵۸۳ بازدید