pic
pic
منظور از سنگ حرام در حديث رسول خدا(ص)
در تاریخ ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ & ساعت ۰۲:۴۴

منظور از سنگ حرام چيست که پيامبر(ص) فرموده‌‌اند: در خانه‌‌هايتان از سنگ حرام استفاده نکنيد. آيا اين حديث درست است؟


در روايتي وارد شده که: «حجر الغصب في دار رهن علي خرابها»؛ يعني اگر يک سنگ حرام و غصبي در بناي خانه به کار رفته باشد، گروي خرابي آن خانه است. يعني منجر به خراب شدن خانه مي‌‌شود.
اين روايت کنايه از اين است که داخل کردن اموال حرام در مال انسان، موجب آن مي‌‌شود که انسان نتواند از آن اموال استفاده کند و برکت مال او بريده مي‌‌شود.

۶۱۰ بازدید