pic
pic
اعتقاد به قمر در عقرب و ساعت خير و شر کارها
در تاریخ ۰۲ فروردین ۱۳۹۸ & ساعت ۰۲:۴۶

آيا اينگونه اعتقادات بعضي از مردم به ديدن ساعت از روي تقويم‌‌ها و نبودن قمر در عقرب، نوعي شرک خفي نيست؟

خير، در روايات از خواندن عقد ازدواج در روزهائي که قمر در عقرب است نهي شده و فرموده‌‌اند اگر عقد در هنگام قمر در عقرب خوانده شود، خوف جدائي زن و مرد هست و اين منافاتي با توحيد ندارد.

۵۱۱ بازدید