pic
pic
هديه براي کار راه انداختن
در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۰۴

اگر به قصد تشکر از کسي که کاري براي شما انجام داده و بعد مي‌‌تواند از شما گره‌‌گشايي کند، هديه‌‌اي يا هر چيز ديگري بدهيد، رشوه حساب مي‌‌شود و به چه چيزي رشوه مي‌‌گويند؟

هديه دادن اشکالي ندارد، لکن اگر به کسي هديه‌‌اي بدهيد که موجب تضييع حقوق ديگران شود، يعني به جاي کسي که حق کار کردن در جائي را دارد، آن شخص شما را بگذارد، نبايد به او هديه بدهيد. همچنين اگر هديه دادن به او موجب فساد اداري شود.

۴۵۵ بازدید

پارتي بازي براي استخدام
در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۲:۰۴

با توجه به شرايط استخدام در ادارات که حتما بايد کسي را آشنا داشته باشي، آيا اگر کسي شما را در حد معرفي کمک کند، پارتي بازي شده يا نه؟ اصلا به چه چيزي پارتي بازي گفته مي‌‌شود؟ اگر شما در يک اداره سرباز باشي و بعد هم به دليل آشنايي با شما در آنجا نگه دارند، آيا پارتي بازي شده است؟
با توجه به اينکه در اين دوران بدون آشنا هيچ کجا نمي‌‌توان استخدام شد چکار بايد کرد؟

پارتي بازي به اين معنا که موجب تضييع حقوق ديگران شود، جايز نيست. لکن اگر کسي شما را به جائي معرفي کند و آنها هم طبق قانون استخدام کنند اشکالي ندارد. مثلاً اداره مربوطه از افراد خواسته باشد که افراد مطمئن را در صورتي که معرفي کنند استخدام مي‌‌کند.

۴۶۵ بازدید