pic
pic
هديه براي کار راه انداختن
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۵:۴۱

اگر به قصد تشکر از کسي که کاري براي شما انجام داده و بعد مي‌‌تواند از شما گره‌‌گشايي کند، هديه‌‌اي يا هر چيز ديگري بدهيد، رشوه حساب مي‌‌شود و به چه چيزي رشوه مي‌‌گويند؟

ادامه مطلب

۶۹۱ بازدید

پارتي بازي براي استخدام
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۵:۴۱

با توجه به شرايط استخدام در ادارات که حتما بايد کسي را آشنا داشته باشي، آيا اگر کسي شما را در حد معرفي کمک کند، پارتي بازي شده يا نه؟ اصلا به چه چيزي پارتي بازي گفته مي‌‌شود؟ اگر شما در يک اداره سرباز باشي و بعد هم به دليل آشنايي با شما در آنجا نگه دارند، آيا پارتي بازي شده است؟
با توجه به اينکه در اين دوران بدون آشنا هيچ کجا نمي‌‌توان استخدام شد چکار بايد کرد؟

ادامه مطلب

۷۵۸ بازدید