pic
pic
معامله با پولهاي هيئت به نفع هيئت
در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۲:۵۸

اگر پولي براي هيئت جمع آوري شود، آيا مي‌‌توان با آن خريد و فروش مثلا پارچه نمود و از سود آن براي هزينه‌‌‌هاي هيئت خرج نمود. اگر مثلا پارچه خريداري شده يکسال بعد با قيمت روز به فروش رفت، آيا مي‌‌توان سود آن را براي هيئت خرج نمود؟
آيا مي‌‌توان پول جمع آوري شده را در بانک حساب باز کرد و از سود آن براي امورات هيئت خرج نمود؟

ادامه مطلب

۸۴۳ بازدید