انگشتر دست کردن هنگام وضو
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۳:۳۸

انگشتر دست كردن در هنگام وضو چه حكمي دارد؟

مانعي ندارد.

۱۰۹ بازدید