pic
pic
خشک بودن جاي مسح
در تاریخ ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۲۱:۱۹

اگر قبل از کشيدن مسح، محل آن مقداري خيس باشد، چه حکمي دارد؟

بايد اول خشک نمايد.

۳۵۶ بازدید