pic
pic
خشک بودن جاي مسح
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۵۵

اگر قبل از کشيدن مسح، محل آن مقداري خيس باشد، چه حکمي دارد؟

بايد اول خشک نمايد.

۴۳۸ بازدید