شير دادن مادر بزرگ به نوه خود
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۲:۲۱

آيا شير دادن مادر بزرگ به نوه دختري خود در كمتر از حد نصاب (دفعات كمتر از 10 بار) حرام است؟

اگر کمتر از نصاب مذکور در رضاع باشد، حرمت نمي‌‌آورد، البته اصل شير دادن در هر صورت حرام نيست. بله، اگر به مقدار نصاب يا يک شبانه روز باشد، دخترش به دامادش حرام مي‌‌شود.

۱۷۹ بازدید