pic
pic
حکم کاشت مژه
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۲۱:۱۱

آيا با انجام کاشت مژه (در صورت وجود مژه) مي‌‌توان نماز را بجا آورد؟


کاشت مژه در صورتی که روی پوست چیزی کاشته شود که مانع رسیدن آب به پوست بدن باشد و در وقت وضو و غسل قابل برداشتن نباشد جایز نیست.

بلی اگر کسی اصلا مژه نداشته باشد و برای حفظ آبرو و زندگی، ناچار به کاشتن مژه باشد، در این صورت جایز است، لیکن باید وضو وغسل جبیره ای بگیرد.

۳,۹۷۸ بازدید