pic
pic
اجرای صیغه طلاق توسط شوهر
در تاریخ ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۰۶:۵۴

در صورتيکه زوج بدون مراجعه به دادگاه، در حالت عقل و اختيار، لفظ صحيح صيغه طلاق «هي طالق و هي طالقة» را در حضور 4 نفر شاهد مرد از روي رساله بخواند و شهود نيز گواهي نمايند، آيا به صرف اينکه زوج اجازه اي از دادگاه نگرفته، محرميت سابق باقي است يا اينکه شرعا طلاق جاري شده محسوب مي‌‌گردد؟

اگر مرد صیغه ی شرعی طلاق را درست و با قصد جدی طلاق در حضور 4 نفر شاهدی که حداقل دو نفر از آنها باید عادل باشند بخواند و سایر شرایط مانند پاک بودن زن از حیض نیز رعایت شود، طلاق از نظر فقهی و شرعی درست است و احکام طلاق بار می‌‌شود، اما باید جهات قانونی را مورد رعایت قرار داد.
اما اگر شرایط عدالت شهود یا پاک بودن زن از حیض، در زمان خواندن صیغه طلاق رعایت نشده باشد، صیغه طلاق باطل است و عقد محرمیت آنها باقی است.

۲,۱۱۸ بازدید