pic
pic
استعمال دخانیات برای معتاد در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۲:۰۱

اگر فردي اعتياد به سيگار يا مواد مخدر ديگري داشته باشد به طوري که نمي تواند بدون آنها روزه بگيرد . مي تواند در طول روز (حين روزه) سيگار بکشد و يا مخدر ديگري مصرف کند ؟

ادامه مطلب

۱,۱۸۴ بازدید

ورود دود کبریت به حلق روزه دار
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۲:۰۱

احتراما من در ماه رمضان در حالي که روزه بودم کبريتي روشن کردم که دود آن به طور کامل وارد حلق من شد. مي‌‌خواستم بدانم آيا روزه ام باطل شده و اگر شده وظیفه‌‌ام چیست؟

ادامه مطلب

۳,۷۹۶ بازدید