pic
pic
راهکاری برای رهایی از خوابهای پریشان
در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۲:۴۰

كسي كه در خواب احساس مي‌‌كند موجودي نامرأي با او نزديكي كرده در حاليكه نشانه‌‌هايي كه براي گرفتن غسل جنابت است بر او ظاهر نشده، بايد چه غسلي کند؟ براي اينکه دچار اين حالت نشود چه ذكري را بخواند تا محفوظ بماند، چرا که به صورت غير ارادي دچار اين حالت شده است؟

اگر در خواب منی خارج نشده باشد با دیدن خواب شهوانی غسل واجب نمی‌‌شود غسل بر او واجب نیست. برای نجات از این نوع خواب های پریشان در وقت خواب؛ آیة الکرسی و سوره‌‌هایی که اول آنها با قل شروع می‌‌شود مانند : قل هوالله احد.. قل یا ایها الکافرون.. قل اعوذ برب الناس. .. و قل اعوذ برب الفلق را بخواند.

۵۸۱ بازدید