pic
pic
نماز قضای پدر
در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۰۸:۳۳

پدر من در وصيت نامه اش، وصيت کرده که 3 سال نماز برايش خوانده شود، برادر بزرگم که موظف به انجام اين تکليف است 3 سال نماز را براي پدر جبران کرده، ولي من هميشه فکر ميکنم که پدرم بيش از اين نماز قضا دارد. آيا ما موظف هستيم که مطابق با وصيت پدر تنها 3 سال نماز قضا کنيم يا اين که اگر فکر مي‌‌کنيم نماز قضاهاي پدرم بيشتر است بايد بيشتر نماز قضا کنيم؟


اگر پدر شما برای سه سال نماز وصیت کرده و برادر شما به آن عمل نموده تکلیفی ندارید. البته اگر احتمال می‌‌دهید که پدر شما بیش از سه سال نماز قضا داشته و شما توان داشته باشید که برایش بیشتر نماز قضا اجاره بدهید اشکال ندارد و ثواب هم دارد ولی واجب نیست.

۲,۵۳۳ بازدید