pic
pic
لزوم تراشيدن سر برای نخستين سفر
در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۸:۲۵

زائری که برای نخستین بار حجة الاسلام بجا می‌‌آورند آیا واجب است سر خود را بتراشند یا تقصیر کفایت می‌‌کند؟


کسانی که برای نخستین بار حجة الاسلام را بجا می‌‌آورند مخیر بین حلق و تقصیر می‌باشند اگر چه بهتر و افضل تراشیدن است. والله العالم.
... ادامه مطلب

۱۹۵ بازدید

مقدار تقصير
در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۸:۲۵

در تقصیر آیا چیدن ناخن کفایت می‌‌کند یا باید قدری از مو نیز چیده شود؟


در تقصیر لازم است حتما مقداری از مو را بچینند و چیدن ناخن فقط کفایت نمی‌کند.
... ادامه مطلب

۱۹۱ بازدید