pic
pic
لزوم ترتیب میان رمی جمره عقبه و ذبح
در تاریخ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۰۳:۳۲

آیا ترتیب میان رمی جمره عقبه و انجام ذبح واجب می‌‌باشد؟


أقوی آن است که ذبح بعد از رمی جمره عقبه انجام گیرد.

۱۱۷ بازدید