pic
pic
وظيفه تارک بيتوته در منا
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۰۳:۵۳

کسی که می‌خواهد بیتوته در منا را ترک کند چه وظیفه‌‌ای را باید جایگزین آن نماید؟

ادامه مطلب

۳۹۸ بازدید