pic
pic
اتصال در نماز جماعت در مسجد الحرام و مسجد النبي
در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۱۱

هنگام نماز جماعت در مسجدالنبی و مسجدالحرام مأموران راه‌های رفت و آمد را تا پایان نماز باز نگه می‌دارند و این امر سبب می‌شود تا در بخش‌هایی از مسجدین و یا خارج از مسجدین، اتصال جماعت برقرار نباشد. آیا به نظر حضرتعالی کسانی که در اینگونه جماعت، نماز می‌خوانند نمازشان صحیح است؟

ادامه مطلب

۳۸۴ بازدید