pic
pic
تصرف غير مجاز در وقف
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۱:۲۹

ملکی موفوقه در روستا وجود دارد. با توجه به اینکه این ملک، باغ بوده و الان خشک شده، آیا می‌‌شود آب آن ملک را به مسجد انتقال داد تا مردم برای وضو و کارهای دیگر مسجد استفاده کنند؟


خیر. باید آب را اجاره داد و منافع آن را صرف نظر واقف نمود.

۲۲۲ بازدید