pic
pic
سوالاتی پيرامون اعمال جنسی زن و شوهر
در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ & ساعت ۰۰:۳۷

1ـ در مباشرت زن با شوهرش چه حدودي هست؟

2ـ آيا زن و شوهر مي‌توانند عريان با هم مباشرت کنند؟

3ـ آيا زن و شوهر مي‌توانند بدون لباس جسم يکديگر را ببينند؟

4ـ آيا زن و شوهر مي‌توانند به شرمگاه يکديگر نگاه کنند و ببوسند؟

5ـ آيا زن مي‌تواند عضو تناسلی شوهر خود را ببيند و به آن دست بزند و آن را ببوسد؟


1ـ محدوديتی بين زن و شوهر نيست؛ جز در مواردي که نزديکي با همسر شرعاً حرام است و در زمان‌هاي ديگر هيچ محدوديتی وجود ندارد. آري، نسبت به جماع از پشت، در صورتي که زن راضي نباشد حرام است و در صورت رضايت، کراهت دارد.

2ـ اشکال ندارد، ليکن... ادامه مطلب

۳۱۳ بازدید