سوال خود را بپرسید

۰۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۳۷

اينجانب وامي با سود 25 درصد که در يکی از مؤسسات مالی متعلق به دوستم بود را گرفتم، که مي‌بايست از ماه ديگر اقساط آن را پرداخت کنم. من در حال حاضر برنامه خاصي براي اين وام ندارم، ولي براي سه ماه ديگر به آن نياز دارم. مؤسسه هم قبول نمي‌کند که وام را براي سه ماه ديگر نگه دارد. مي‌خواستم ببينيم آيا مي‌توانم مبلغ را در بانک پس‌انداز کنم و سود آن را جهت بخشي از اقسام وامم پرداخت کنم؟

کلمات کلیدی :

وام استفاده از وام ديگران گرفتن وام ديگران سپرده گذاري وام

ادامه مطلب

۱,۶۶۴