pic
pic
اذن شوهر برای خروج از منزل
در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ & ساعت ۱۱:۲۹

آيا مي‌شود گفت که اذن زن از شوهرش در بيرون رفتن از منزل، براي زمانهاي گذشته بوده که شهرها و روستاها بسته بودند نه براي جامعه باز امروزي؟

خیر چنین مطلبی صحیح نیست و چه بسا خطرات جامعه امروزی از گذشته بیشتر باشد و در هر صورت ملاک و معیار؛ وجود و عدم وجود خطر در بیرون نیست، بلکه این یک وظیفه‌ای برای مرد است که مراقبت نماید و زن خویش را نیز در بیرون خانه حفظ کند.

۹۳۸ بازدید