pic
pic
وظیفه کسی که غسل حیض و جنابت بر اوست
در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۰۳

اگر فردی حیض شده باشد، بعدا خواب ببیند، کدام غسل را باید اول انجام دهد؟

ادامه مطلب

۱,۱۴۲ بازدید