طهارت آبي که با بازي بيرون مي‌‌آيد
در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ & ساعت ۲۱:۲۳

اگر در اثر نزديكي (نه به صورت تماس كامل جنسي) با نامزد، احساس لذت نشد و تنها حس شد كه مايعي از بدن خارج شده است چه حكمي دارد؟ آيا بايد غسل كرد؟

این مایع نجس نیست و نیاز به غسل ندارد.

۷۷۹ بازدید

رطوبت های خارج شده از مرد
در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ & ساعت ۲۱:۲۳

من بعضي صبحها كه از خواب بيدار مي‌شوم، آلتم بزرگ شده و آبي درون لوله ادرارم به وجود مي‌آيد كه شايد يك يا دو قطره بيشتر نباشد و با حالت جنب شدن متفاوت است. آيا اين آب به خاطر بزرگ شدن آلت است كه درون لوله ادرار به وجود مي‌آيد يا خير؟

مادامی که مایعی خارج نشده است، حکمی وجود ندارد و اگر خارج شد، در فرض سؤال، منی نیست و اگر یقین کردید که ادرار است، باید آن را بشوئید.

۵۸۴ بازدید

کلید واژه ها: مذی احکام جنابت