pic
pic
فروبردن خلط مخلوط شده با آب دهان برای روزه دار
در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۵:۱۷

اگر در هنگام روزه خلط از سينه يا هر جاي ديگر وارد فضاي دهان شود و طوري با آب دهان مخلوط شود كه مزه آن از بين برود آيا فرو بردنش روزه را باطل مي كند يا خير؟

در فرض سؤال كه خلط سينه در آب دهان مستهلك شده است، فرو بردنش اشكال ندارد.

۵۴۱ بازدید

حکم فرو بردن خلط سینه برای روزه دار
در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۵:۱۷

اگر فردي در ايام ماه مبارك رمضان دچار سرفه گرديده و خلط حاصل از سرفه را فرو دهد روزه اين شخص چه حكمي دارد؟

در صورتى كه خلط به فضاى دهان آمده، اگر عمداً فرو ببرد روزه‏‌‌اش باطل مى‏‌‌شود در صورتي که نمي‌‌دانسته است که روزه را باطل مي‌‌کند تنها قضاى آن ‏روز را بگيرد و اگر مي دانسته که روزه را باطل مي‌کند علاوه بر قضا كفاره هم دارد.

۵۷۰ بازدید

قورت دادن أخلاط گلو در بین نماز
در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۵:۱۷

اگر در حال نماز، أخلاطي که در دهان هست يا مي‌آيد را قورت دهيم، آيا قورت دادن اين اخلاط، مثل اين است در نماز غذا خورده‌ايم و حکمش مثل حالتي است که چيزي در نماز خورده‌ايم؟


خیر حکم خوردن غذا را ندارد.

۱,۶۶۶ بازدید

کلید واژه ها: فرو بردن خلط گلو