pic
pic
خوردن ماهی و گوشت در رستوران غیر اسلامی
در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۲۳:۲۵

در بعضي از رستورانها، بعنوان مثال مک دونالد، که ماهي به مشتري مي‌دهند مشخص نيست فلس دارد يا خير. آيا در چنين حالتي، خوردن ماهي اشکال دارد يا خير؟

در گوشت ماهی، باید احراز شود که فلس دارد، امّا اگر این رستوران در کشور اسلامی و زیر نظر یک مسلمان باشد، تفحص از آن لازم نیست. آری اگر قطع داشته باشید که فلس ندارد، در این صورت نمی‌توانید استفاده نمائید.

۱,۰۱۵ بازدید