pic
pic
طهارت عرق بدن هنگام عادت ماهانه
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۲۸

لباسهايي مثل مانتو و مقنعه که در زمان پريودي استفاده مي‌شود، آيا مي‌توان در زماني که پاک هستيم، بدون شستن بپوشيم؟ با توجه به اينکه نجس نشده، فقط در دوره پريودي عرقي شده است؟

در فرض سؤال؛ اینها پاک هستند و نیاز به شستن ندارند.... ادامه مطلب

۲,۹۶۱ بازدید