pic
pic
ضامن شدن
در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۱۵

همسر بنده، کارمند شرکتي است که براي انجام کار اداري موبايلي در اختيار آنها قرارداده‌اند. هزينه اين موبايل تا مبلغ 25هزارتومان را شرکت پرداخت ميکند. اگر از اين موبايل، براي کار شخصي هم استفاده شود، درست است يا خير؟ با توجه به اینکه هيچوقت از طرف شرکت توصيه نشده که فقط براي کار اداري استفاده شود و هزينه موبايل نیز هيچوقت به مرز 25هزارتومن نرسيده است.

ادامه مطلب

۱,۳۶۷ بازدید