pic
pic
ذبح در جهت خلاف قبله
در تاریخ ۰۱ آبان ۱۳۹۹ و ساعت ۰۵:۰۶

حیوانی که به اشتباه در خلاف جهت قبله ذبح می شود چه حکمی دارد؟

ادامه مطلب

۱,۷۲۰ بازدید