pic
pic
حکم دیرکرد اقساط بانکی
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۵۷

مبلغي که بانک يا مؤسسات مالي دولتي يا غير دولتي، بعنوان «ديرکرد اقساط بانکي» از مشتري مي‌گيرند، چه حکمي دارد؟

گرفتن دیرکرد؛ ربا و حرام می‌باشد، مگر در صورت اضطرار.

۷۷۱ بازدید

کلید واژه ها: دیرکرد اقساط