تغییر در ذکر تشهد
در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ & ساعت ۲۱:۲۵

اگر در تشهد نماز، به جاي «اللّهم صل علی محمد و آل محمد»، بگوييم «ربّ صل علی محمد و آل محمد»، آیا نماز باطل است؟

باید آنچه را که در تشهد وارد شده استبگوید، و اگر به جای «اللّهم» کلمه «ربّ» را به «قصد ورود» یعنی به عنوان ذکر نمازبگويد اشکال دارد.

۶۲۲ بازدید