pic
pic
طواف در طبقه دوم مسجد الحرام
در تاریخ ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۲۸

آيا انسان مي‌تواند در طبقه دوم مسجد الحرام طواف کند؟

 مرحوم والد(رضوان الله عليه) طواف از طبقه دوم براي کساني که مي‌توانند در پايين بين بيت و مقام طواف کنند را جايز و صحيح نمي‌دانند؛ اما براي کساني که معذورند و بايد با تخت روان يا ويلچر يا طريق ديگر طواف کنند و مسئولين حرم عملاً نمي‌گذارند از طبقه اول طواف کنند، صحيح است و نيازي به گرفتن نائب ندارند.

۹۱۶ بازدید