pic
pic
حکم تغییر جنسیت بر روی کودک
در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ & ساعت ۰۲:۲۶

در صورتی که تغییر جنسیت بر روی کودک صورت گیرد، می‌تواند بعد از بلوغ اعتراض کند و خواهان جنسیت سابق خویش باشد؟ در این صورت تکرار جایز است؟ در صورتی که تکرار جایز نمی‌باشد تکلیف کودک چه می‌باشد؟

قبلاً گذشت که اصل تکرار در مواردی جایز است، اما باید دانست کسی ولایت بر این امر نسبت به کودک ندارد.... ادامه مطلب

۸۵۲ بازدید