pic
pic
حکم تغییر جنسیت بر روی کودک
در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۵

در صورتی که تغییر جنسیت بر روی کودک صورت گیرد، می‌تواند بعد از بلوغ اعتراض کند و خواهان جنسیت سابق خویش باشد؟ در این صورت تکرار جایز است؟ در صورتی که تکرار جایز نمی‌باشد تکلیف کودک چه می‌باشد؟

ادامه مطلب

۹۶۰ بازدید