pic
pic
دو نیت برای یک روزه
در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۱۴:۰۳

آيا مي توان همزمان در يک روز، هم به نيت روزه قضا و هم به نيت روزه مستحبي روزه بگريم؟

ادامه مطلب

۸۶۶ بازدید