غذا خوردن بعد از سحر
در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۲:۱۵

اگر از خواب بيدار شوم و با ساعت و تلوزيون خيال کنم که صبح نشده و در حين خوردن متوجه شوم صبح شده حکم ان چيست ؟

در فرض سئوال قضاي آن روز بر شما واجب است. 

۱۹۵ بازدید