pic
pic
خوردن و آشامیدن بعد از بطلان روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۱:۱۳

ايا كسي كه روزه خود را باطل کرده بايد روزه اش رابخورد؟

ادامه مطلب

۷۵۹ بازدید