pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۰۳ فروردین ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۶

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۰۸ بازدید