pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۶ & ساعت ۲۲:۵۲

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۱۶۵ بازدید