pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۲۱:۱۹

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۶۷ بازدید