pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ & ساعت ۱۹:۱۵

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۲۵ بازدید