pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ & ساعت ۱۵:۰۰

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۲۰۲ بازدید