pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۴:۳۳

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۲۸۸ بازدید