pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۰۲ تیر ۱۳۹۷ & ساعت ۱۲:۵۵

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۲۴۹ بازدید