pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۰۵:۲۴

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۲۷۶ بازدید