pic
pic
شستن دهان در حالت روزه
در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۱:۲۷

در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟

چنانچه آب به گلو نرسد اشكالي ندارد. 

۲۵۴ بازدید