pic
pic
شستن دهان در حالت روزه
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۸:۱۲

در روز ماه رمضان شستن دهان با آب چه حكمي دارد؟

ادامه مطلب

۶۰۶ بازدید