pic
pic
احتمال ورود آب گریه به دهان در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۲۸

درحالي که روزه بودم درمجلس روضه خواني شرکت کردم و هنگامي که گريه مي‌کردم احساس مي کردم که گريه ها ازسقف دهان من وارد دهانم مي شوند با توجه به اينکه اين اولين باري بود که چنين مي شدم گفتم که شايد مربوط به روزه بودن من باشد و به آن اهميتي ندادم، آيا روزه‌ي من صحيح است؟

ادامه مطلب

۶۸۴ بازدید

ورود جسم خارجی به دهان
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۲۸

اگر کسي نخ را با آب دهان خيس کند وبيرون نمايد ودوباره در حالي که نخ هنوز خيس است وارد دهان کند و آب آن را فرو برد آيا روزه اش باطل شود؟

ادامه مطلب

۷۵۶ بازدید