pic
pic
مصرف فطریه برای آبادی مدرسه
در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۰۸:۳۹

آيا مصرف فطريه براي امور آبادي مدرسه‌‌ها بطور مستقيم توسط مدير مدارس جايز است يا اشكالي دارد؟


مانعي ندارد، هرچند بهتر است فطره را به فقراء بدهيد

۵۴۰ بازدید