pic
pic
پرداخت فطریه برای جنین
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۴

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟

ادامه مطلب

۹۱۲ بازدید