pic
pic
پرداخت فطریه برای جنین
در تاریخ ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۱۲:۰۷

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟

مستحب است بپردازند.

۵۳۵ بازدید