pic
pic
فطریه مهمان در شب عید فطر برای صاحب خانه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۱:۰۴

در صورتي كه فردي در شب عيد فطر ميهمان كسي شود و ميزبان، ميهمان را افطاري دهد ولي در ايام سال، ميهمان نانخور ميزبان نباشد، آيا ميزبان ميتواند فطريه او را پرداخت كند؟ اگر ميزبان فطريه ميهمان را پرداخت كند آيا فطريه از گردن ميهمان ساقط است؟

ادامه مطلب

۹۵۴ بازدید