pic
pic
استفاده از خوش بو کننده دهان در حالت روزه
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۴:۳۶

استفاده از اسپري خوشبو كننده دهان در صورتي كه خورده نشود روزه را باطل مي‌كند؟

ادامه مطلب

۶۵۷ بازدید