pic
pic
حکم مسواک زدن روزه دار
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۴۶

آيا مسواک زدن در هنگام روزه اشکال دارد؟

ادامه مطلب

۷۶۶ بازدید