pic
pic
فرو بردن خلطی که به فضای دهان نرسیده برای روزه دار
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۳۱

آيا فرو دادن خلطي که وارد دهان نشده مثلا از بيني وارد گلو شده ولي به دهان وارد نشده براي روزه دار اشکال دارد؟

ادامه مطلب

۶۱۹ بازدید

مصادیق خلط دهان برای روزه دار
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۳۱

آيا هر مايع غليظي که با عطسه و سرفه به دهان بيايد حکم خلط را دارد ؟

ادامه مطلب

۷۵۴ بازدید