pic
pic
فرو بردن آب دهان در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۲:۱۴

اگر آب دهان وارد حلق شود و دو باره به دهان باز گردد آيا خوردنش مبطل روزه است؟

ادامه مطلب

۵۹۵ بازدید