pic
pic
استعمال کرم و پماد برای روزه دار
در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۰:۴۲

آيا استفاده از کرم هاي حاوي ويتامين و املاح مدني و پماد ويتاميني و تقويتي روزه را باطل مي‌کند.

استفاده از کرم و پماد روزه را باطل نمي کند.

۱,۱۴۴ بازدید