برچسب "استفاده از قطره چشم برای روزه دار" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
رسیدن قطره چشم و گوش به حلق روزه دار
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۲۲:۲۲

قطره چشم و گوش در صورتي که مزه يا بوي آن به حلق برسد آيا روزه را باطل مي کند؟

روزه را باطل نمي كند ولي براي شخص روزه دار کراهت دارد.

۲۸۷ بازدید