pic
pic
تزریق آمپول ویتامین و تقویتی در حالت روزه
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۶

آيا آمپول ويتاميني كه مربوط به تقويت بدن باشد روزه را باطل مي کند ؟

ادامه مطلب

۸۳۳ بازدید