pic
pic
ورود دستگاه آندوسکوپی در معده در حالت روزه
در تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۹:۰۳

آيا وارد كردن دستگاه آندوسكوپى در معده براى عكسبردارى روزه را باطل مى كند؟

ادامه مطلب

۵۷۵ بازدید