pic
pic
شک در خروج منی در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۲:۰۹

اگر در ماه رمضان فيلمي که باعث تحريک شهوت مي‌شود را ببينيم در صورتي که مايعي از انسان خارج شود که با جهش همراه نباشد وسستي ايجاد نکند وظيفه چيست.

ادامه مطلب

۷۰۳ بازدید