pic
pic
خود ارضایی در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۳۳

اگر کسي نداند که استمنا حرام است و نيز نداند که يکي از مبطلات روزه است و در ماه رمضان استمناء کند ، تکليف او چيست؟

ادامه مطلب

۸۱۱ بازدید

خود ارضایی در حالت روزه
در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۳۳

استمنا در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد ؟

ادامه مطلب

۶۴۲ بازدید